EN

Jste zde

Složení ediční rady VŠRR

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. – předseda
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. – výkonná místopředsedkyně
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Prof. Rob Atkinson
University of the West of England, Bristol

doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h. c.
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Ekonomická univerzita v Bratislavě

Prof. dr hab. Anna Karwińska
Universytet ekonomiczny v Krakowie

Assoc. Prof. Tom Johannes Kauko
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
Vysoká škola finanční a správní Praha

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

RNDr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně

Ing. Marian Piecha, Ph.D.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Dr. Stephen Shaw
London Metropolitan University

doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně

doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Masarykova univerzita v Brně

Univ.-Prof. Dr. habil. Gabi Troeger-Weiß
Technische Universität Kaiserslautern

prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.
Univerzita Hradec Králové