EN

Jste zde

Zahraničí

Strategie VŠRR v oblasti mezinárodní spolupráce

VŠRR usiluje o konkrétní naplňování Projektu zahraniční spolupráce VŠRR, který je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti školy na období 2011 – 2015. Strategie mezinárodní spolupráce se rozvíjí především ve dvou základních oblastech. Jedná se o navazování spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi prostřednictvím rámcových smluv a v programu Erasmus+.

Zapojení VŠRR do mezinárodních vzdělávacích programů výzkumu a vývoje prostřednictvím rámcových smluv

Rámcové smlouvy byly uzavřeny s následujícími univerzitami:

  • Technische Universität Kaiserslautern
  • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská polnohospodárska universita v Nitre
  • Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žilině

 

                            

 

V rámci těchto smluv spolupracují vysokoškolské instituce v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné a informační. Jsou pravidelně organizována dvoustranná jednání o konkrétních tématech společného výzkumu a o možnostech zapojení studentů škol do výzkumu, problematika publikování v odborných periodikách vydávaných na území ČR, SR a SRN a spolupráce při tvorbě a inovacích studijních programů.
Úzká spolupráce rovněž probíhá mezi VŠRR a Rozvojovou agenturou (Entwicklungsagentur) Rheinland-Pfalz, jež se zabývá zdroji a know-how v oblasti komunálního rozvoje.