CZ

You are here

Management rozvoje měst a regionů

Láká Vás jistota práce ve veřejných službách? Chcete přispět ke zlepšení strategického plánování a řízení Vaší obce či regionu? Studujte obor zaměřený na osvojení manažerských dovedností ve státní správě a samosprávě.

Naučte se řídit region manažersky, strategicky a transparentně. Studujte regionální ekonomiku a politiku, cestovní ruch, životní prostředí a další regionální disciplíny.

 • Bez přijímacích zkoušek
 • Bez matematiky
 • Učitelé jsou odborníci z praxe
 • Vynikající uplatnění absolventů
 • Přiměřená cena studia
 • Šest specializací v rámci oboru

V oboru Management rozvoje měst a regionů si můžete vybrat ze specializací:

Novinka: Management evropských projektů

Pro ty, kdo chtějí pochopit problematiku evropských fondů a naučit se praktikcky připravovat evropské projekty.

Management cestovního ruchu

Pro ty, kdo se chtějí věnovat oblasti cestovního ruchu a jeho propagace na lokální a regionální úrovni.

Management a rozvoj lidských zdrojů

Pro ty, kdo chtějí pracovat s lidmi a chtějí si osvojit základní psychologické a manažerské dovednosti pro práci s nimi.

Management ve veřejné správě

Pro stávající i budoucí vedoucí pracovníky obecních a městských úřadů a dalších úřadů a organizačních složek a úřadů státu, krajů a obcí.

Územní management

Pro stávající a budoucí pracovníky úřadů územního plánování, ale i pro investory a developery, jak z veřejného, tak i soukromého sektoru.

Životní prostředí a rozvoj

Pro ty, kdo chtějí ve své praxi skloubit potřeby fungování území s ochranou složek životního prostředí a hodnot přírody a krajiny.
Prezenční studium
18 900 Kč za semestr
Kombinované studium
18 900 Kč za semestr

Intenzivní studium v prezenční formě

Výuka a zkoušky prezenčního studia probíhají v pracovních dnech, zpravidla od 9 hodin. Student je povinen účastnit se stanoveného počtu hodin výuky, během níž je v přímém kontaktu s vyučujícími. Status studenta a z toho vyplývající výhody.

Kombinované studium s flexibilním rozvrhem

Výuka a zkoušky kombinovaného studia probíhají v sobotu nebo v odpoledních či večerních hodinách v pracovní den, zpravidla 10x za semestr. Kombinovaná forma je vhodná především pro studium při zaměstnání.

Vysoká škola bez přijímacích zkoušek

Na VŠRR nemusíte být nervózní z příjmacích zkoušek. Součástí přijímacího řízení je pouze rozhovor o budoucím studiu a vaší motivaci.

Chci zaslat informace a studijní plán!


Uplatnění absolventů v praxi

 • Hlouběji pochopíte fungování institucí, které zabezpečují rozvoj a správu měst a regionů
 • Osvojíte si dovednosti posuzovat územní data a informace včetně bezpečnostních aspektů
 • Naučíte se zpracovávat či pořizovat koncepční a strategické dokumenty, zejména na lokální, mikroregionální a regionální úrovni
 • Získáte kompetence pro rozhodování v konkrétních situacích, které sféra regionálního rozvoje obnáší
 • Získáte dovednosti týkající se vedení lidí, řízení lidských zdrojů a efektivní komunikace

Díky důrazu na mezioborové znalosti a dovednosti naleznou absolventi uplatnění v široké škále institucí, zejména v oblasti veřejné správy na všech jejích úrovních a dále v poradenských a implementačních agenturách při tvorbě a realizaci regionální politiky a regionálního rozvoje v zajímavých a prestižních profesích.


Studijní plán

Název studijního programu: Regionální rozvoj
Název studijního oboru: Management rozvoje měst a regionů

Název předmětuZpůsob ukončeníTyp předmětu*
I. semestr
Základy ekonomiezkouškap
Základy právazkouškap
Managementzkouškap
Regionalistikazkouškap
Mapy a GIS pro regionální rozvojzkouškap
Základy odborné práce a práce s informacemizápočetp
ICT pro regionální rozvoj 1zápočetpv
Anglický jazyk 1zápočetpv
Německý jazyk 1zápočetpv
Ruský jazyk 1zápočetpv
II. semestr
Základy urbanismuzkouškap
Veřejná správazkouškap
Strategické plánování a řízení obcí a regionůzkouškap
Regionální a municipální ekonomikazkouškap
Metody sběru dat a jejich analýza v regionálním rozvojizkouškap
Evropská uniezápočetpv
Základy sociologiezápočetpv
Základy marketinguzápočetpv
Řízení lidských zdrojůzápočetpv
ICT pro regionální rozvoj 2zápočetpv
Anglický jazyk 2 zápočetpv
Německý jazyk 2 zápočetpv
Ruský jazyk 2 zápočetpv
III. semestr
Územní plánovánízkouškap
Cestovní ruchzkouškap
Veřejné financezkouškap
Socioekonomická geografiezkouškaP
Základy psychologiezápočetpv
Kohezní politika zápočetpv
Základy udržitelného rozvojezápočetpv
ICT: ECDLzkouškapv
Anglický jazyk 3 zápočetpv
Německý jazyk 3 zápočetpv
Ruský jazyk 3 zápočetpv
IV. semestr
Krajinné plánovánízkouškap
Rozvoj venkovazkouškap
Krizový managementzkouškap
Správní právozkouškap
Základy politologiezápočetpv
Management cestovního ruchuzápočetpv
Evropská unie IIzápočetpv
Training and Development Managementzápočetpv
Anglický jazyk 4 zápočetpv
Německý jazyk 4zápočetpv
Ruský jazyk 4zápočetpv
V. semestr
Regionální rozvoj a regionální politikazkouškap
Environmentální aspekty regionálního rozvojezkouškap
Projektový managementzkouškap
Odborná praxezápočetp
Sociální a kulturní aspekty rozvoje obcí a regionů zápočetpv
Personalistika v nepodnikatelské sféřezápočetpv
Ochrana obyvatelstvazápočetpv
Marketing cestovního ruchuzápočetpv
Regionální rozvoj regionů Evropyzápočetpv
Bezpečnost a rozvoj v krajinězápočetpv
Aktuální otázky veřejné správyzápočetpv
Anglický jazyk 5 zkouškapv
Německý jazyk 5zkouškapv
Ruský jazyk 5zkouškapv
VI. semestr
Management ve veřejné správězkouškap
Aktuální otázky regionálního rozvojezkouškap
Bakalářský seminářzápočetp
Zpracování bakalářské prácezápočetp
Bezpečnost obcí a regionůzápočetpv
Případové studie z cestovního ruchuzápočetpv
Manažerské dovednostizápočetpv
Právní aspekty životního prostředí v regionechzápočetpv
Problematika brownfields v regionechzápočetpv
Aktuální otázky EUzápočetpv
Inovace jako nástroj regionálního rozvojezápočetpv
Volitelné předměty
Ekonomika krizových situacízápočetv
Angličtina v regionálním rozvoji Izápočetv
Němčina v regionálním rozvoji Izápočetv
Ruština v regionálním rozvoji Izápočetv
Angličtina on-line Izápočetv
Prezetační dovednosti v němčinězápočetv
Angličtina v regionálním rozvoji IIzápočetv
Němčina v regionálním rozvoji IIzápočetv
Ruština v regionálním rozvoji IIzápočetv
Angličtina on-line IIzápočetv
Obchodní jednání v němčinězápočetv

*Vysv.: p = povinný předmět, pv = povinně volitelný předmět, v = volitelný předmět

V tomto oboru vyučují

Prostor pro vaše otázky

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Odpovídá:

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D
garant studijního oboru Management rozvoje měst a regionů


Číst všechny příspěvky